Филтри

Катeгории

Пъзели

Пъзелите

 

Пъзелът представлява вид игра, проблем и играчка, който поставя пред индивида предизвикателство и задача за разрешаване. Има най-различни видове пъзели като тяхното огромно разнообразие кореспондира на изключително богатият и разнообразен интелектуален и творчески потенциал, който всеки от нас носи в себе си. Някои от нас имат афинитет към пъзели с изображения, други към пъзели с думи, а трети обожават да редят кубчето на рубик. Затова на тази страница ще представим в отделни статии и разнообразни любопитни материали различните видове пъзели, които всички ние толкова много обичаме и с които се забавляваме като хоби развлечение. Обикновено определяме пъзелите като хоби забавление, но някои от тях стимулират активно интелекта или логиката или друга наша способност. 

Обикновено за да бъде нареден или разрешен един пъзел трябва да откриете неговата вътрешна логика или да разберете по какъв признак следва да го разглеждате за да откриете ключа към решението. Някои пъзели изискват по-комбинативно мислене или съдържат изискване към вас да използвате допълнителни умения за откриването на решението. При други пъзели целта е да ви се представи система от сегменти, които са видими, но трябва да бъдат подредени по правилният начин за да се постигне решение на пъзела.

 

Малко от историята на пъзела

Ако търсим корените на пъзела навярно можем да се върнем много столетия назад, защото под пъзел ще разбираме и твърде широк спектър от игри, гатанки и други видове пъзели които ще изникнат от всяко кътче на планетата и от почти всеки етап на развитие на културата ни. Но за да започнем от някъде ще кажем, че думата "пъзел" е използвана за пръв път в края на 16 век от капитан Уайт и Абрам Кендал в труда "Пътешествието на Робърт Дъдли към западните Индии". Там думата пъзел е използвана повече като глагол и едва впоследствие придобива и смисъла си на съществително. Дали даването на име е поставило началото на съществуването на пъзелите - със сигурност са съществували игри и загадки пъзели и преди този момент, но ето днес те са известни под това име. 

Между другото смисъла на пъзела като интелектуално предизвикателство и тест към уменията на индивида се появява доста по-късно. А различните видове пъзели предоставят и различен вид предизвикателство към нас. През 1893 година професор Хофман написва труд озаглавен "Древни и модерни пъзели". Книгата съдържа 40 вида ключови и изключително интересни пъзели с разнообразен характер като всеки вид е описан с неговите специфики и ключове за разрешаване. Тази творба става основа за създаването на изключително голям брой пъзели и игри с такъв характер. Един от най-известните пъзели на нашето съвремие между другото е кубчето на Рубик, което някои вярват е вдъхновено от този труд. Но неговото разпространение през годините е относително бавно в следствие на по-трудната му изработка. С появяването на новите технологии и пластмасовите отливки кубчето на Рубик достига за най- кратко време до всяка точка на планетата и днес е любима играчка и за малки и за големи. 

 

Видове пъзели

Правени са опити пъзелите да бъдат отделени по вид като някои падделения са много логични. Ние имаме за цел да ви разкажем повече за различните видове пъзели като ще обособим отделни статии и материали за тях.

Мозаечни пъзели - това са пъзели, които представляват обща форма раздробена на парченца, която следва да бъде подречбеда обратно в едно цяло. Тези пъзели могат да бъдат създадени от най-различни материали като дърво, мозайки и много други, но най-често се изработват от картон. Те са и най-често споменаваните като категоричен класически пъзел и когато кажем пъзел най-често се сещаме първо за тях.

 

Мозаечни пъзели

Те могат да бъдат изработени от най-различни материали. Преди да се появят модерните печатни технологии често са били изработвани от дървени сегменти. Естеството им се състои в подреждането на части, които са били разбъркани до добиване на цялостният първичен вид на предмета. Като често под предмет се иза предвид изображение и то особено когато говорим за плоски пъзели. 

Картонени пъзели

Тези картонени пъзели са обикновено двумерни като представляват картонена основа с отпечатано изображение, което впоследствие е нарязано на сегменти. Сегментите се напасват един към друг по специфичин начин и едва когато се напаснат всички сегменти един спрямо друг ще се появи цялостният вид на първоначалното изображение. Те могат да бъдат с разнообразни форми и големина макар най-често да са правоъгълни. В зависимост от броя на сегментите за определен размер се дефинира и тяхната трудност като обикновено колкото повече са на брой сегментите толкова по-труден е и модела за сглобяване. Тук интересно е това, че освен броя на частиците и размера на пъзела влияние върху трудността оказва и вида и цвета на самото изображение. Ако отпечатаното изображение е в една равномерна тоналност на близки цветове тогава и откриването на правилният сегмент е много трудно. 

3d картонени пъзели

Картонените пъзели могат да бъдат също и триизмерни като сегментите се подреждат внимателно не само по една повърхност, но в обем. Сегментите се заклещват един в друг внимателно и така позволяват да бъдат построени във височина. Освен земното кълбо има пъзели на сгради, на известни забележителности и други разнообразни обекти. При тези  пъзели освен за цвета на сегментите и за тяхната форма трябва да се следи и това как ще се разположат в пространството и то във всичките посоки на триизмерното пространство. Това прави тези пъзели много интересни и особени за събиране. 

Върни До Горе