Филтри

Катeгории

Политика за личните данни

Личните данни, които ни предоставяте ще бъдат използвани единствено с цел избраните от вас продукти да достигнат до правилният получател в предварително уговорен с вас ден и час. 

GDPR политика за защита на личните данни

 

Във връзка с обновената политика за защита на личните данни и изискванията на Европейски Съюз и Европейската комисия за защита на индивида /council on the protection of individuals / свързано с обработката на лични данни и свободното движение на лични данни ви представяме следната политика за поверителност:

 

Политика за Поверителност

 

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт / www.kadifecraft.com / и да използвате предоставяните чрез него онлайн услуги се изисква да предоставите някои лични данни, като име, телефонен номер, e-mail, адрес за доставка. Събраната информация се обработва единствено с цел изпълняване на подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до от съдържанието му. Повече информация относно условията за ползване на сайта може да откриете тук.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно ние не носим отговорност за нея.

В електронния магазин “Кадифе Крафт” (www.kadifecraft.com) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на книжарски, хоби и творчески продукти от целия свят, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

Стремим се да осигурим на клиентите си достъп до над 30 000 продукта от областта на изкуствата и книжарските материали. За да осъществяваме тази дейност, ние предоставяме информация за предлаганите продукти, техния произход и начин на употреба, както и сходни на тях продукти или комбинации от такива.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от магазини Крафтабилия и www.kadifecraft.com e „Кадифе МТ‘ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Слатина, ул. “Братован” № 8.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: mail@kadifecraft.com.

 

Права на потребителите

 

Имате право на достъп до личните ви данни, обработвани от този сайт.

Имате право да поискате редактиране, заличаване и блокиране на тези данни и можете да възразите срещу употребата им ако има законни основания за това.

Имате право да бъдете уведомени ако личните ви данни са разкрити пред трети лица или са използвани от тях и имате право да възразите срещу това използване в рамките на закона.

Имате право да откажете обработване на личните ви данни за целите на директен маркетинг и реклама.

Имате право на достъп до личните данни.

Ако желаете да получите достъп до вашите лични данни, които съхраняваме и да ги коригирате можете да се свържете с нас по удобен за вас начин. Могете да ни позвъните, да ни пишете и да ни кажете кои лични данни желаете да бъдат редактирани или премахнати.

 

Събираме вашите лични данни чрез

 

Форма за регистрация

Форма за контакт

Форма за рекламация

И-мейл

По телефона в директен разговор с наш администратор

 

Вие имате право на достъп до вашите лични данни

 

Според регламента на GDPR политика за защита на личните данни вие имате право на достъп, редакция и заличаване на вашите лични данни.

 

Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка

Винаги в рамките на работното ни време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени.

 

Право на коригиране на неточни лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 

Право на изтриване / Право да бъдеш забравен / в следните случаи

Отпадане на необходимостта от обработка

Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие

Незаконна обработка на данни

Законово задължение за изтриване

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 

Право на ограничаване на обработването, когато

се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им

или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване

или при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции

или е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което

предоставяме данните директно на Вас или при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор

 

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

 

Право да възразите срещу директния маркетинг

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. В законосъобразната рамка имате право директно да се откажете от получаването на рекламни и-мейли или ако вие не сте способни сами да го направите посредством подаденият ви бутон, да поискате от нас ние да ви "отпишем".

 

Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

 

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за „www.kadifecraft.com“, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

 

Личните данни, които ни предоставяте се използват за следните цели

За идентификация на вашите заявки

За установяване на контакт с вас във връзка с направените от вас заявки

За изпращане на направените от вас поръчки

За доставка на направените от вас порачки

 

Данните за профила Ви в е-магазина www.kadifecraft.com се обработват за целите на

Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове.
Доставка на поръчани продукти.
Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други.
Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола.
Автентикация при влизане в профила Ви.
Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.

 

Данните за поръчка на място се обработват за целите на

Доставка на поръчани храни и продукти.
Информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други.
Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.
Предотвратяване на загуби, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреби при подаването, регистрирането и доставката на поръчки.


Данните за онлайн поръчка през е-магазина „www.kadifecraft.com“ се обработват за целите на

Доставка на поръчани храни и продукти.
Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други.
Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами.
Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.
Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни.

 

Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на

Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар.
Осъществяване на комуникация с Вас.

 

Данните за лоялни клиенти се обработват за целите на

Изпълнение на договорни задължения за прлагане на отстъпка от цената при поръчки. Удостоверяване и идентификация на качеството “лоялен клиент” и изхождащите от това права.

 

Данните от видеонаблюдение във физическите магазини „Крафтабилия“ се обработват за целите на

Проследяване на инциденти и нарушения

Предотвратяване и докладване на престъпления в нашите магазини

 

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със www.kadifecraft.com

Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), CDN, сървъри / клъстери и колокация:

"СуперХостинг.БГ" ООД, с ЕИК: 131449987 предоставят хостинг и облачни услуги за нуждите на „www.kadifecraft.com.
 

Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:

Куриерски фирми за доставка: Еконт, Спиди, Рапидо, DHL и TNT;

 

Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

 

Видовете лични данни, които обработваме

 

Ние обработваме на договорно основание следните категории данни

Данни за профила Ви в е-магазина „www.kadifecraft.com“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин „Кадифе Крафт“ - www.kadifecraft.com, “Условия за ползване”:

Лично и фамилно име

Имейл адрес

Парола

Телефон

Адрес за доставка


Данни за поръчка на място, направена от Вас при покупка на стоки от физически магазин

Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес

Лично и фамилно име на лицето за доставка

Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес

Телефон за доствка

Начин на доставка

Начин на плащане

Статус на плащане

Статус на доставката


Данни за онлайн поръчка през е-магазина „www.kadifecraft.com“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

Лично и фамилно име на лицето за доставка
Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес
Телефон за доставка
Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес
Начин на доставка
Начин на плащане
Номер на поръчка
Сума за плащане
Статус на плащане
Статус на доставката

Данни за лоялни клиенти, получени при сключване на неформален или формален договор с Администратора за издаване на карта “Лоялен клиент”, с която се ползва отстъпка при поръчки

Лично и фамилно име

Имейл адрес

Телефон за връзка

 

Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

Данни за профила Ви в е-магазина „www.kadifecraft.com

Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;


Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина „www.kadifecraft.com“ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар и други форми на комуникация и/или изразяване

Лично и фамилно име
Имейл адрес
Телефонен номер
Факс номер
Адрес
Интернет сайт
Съдържание на коментара / съобщението


Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.kadifecraft.com

История на поръчките


Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия в съответствие с предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни

Данни за профила Ви в е-магазина „www.kadifecraft.com

Лично и фамилно име
Имейл адрес
Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация


Данни за онлайн поръчка през е-магазина „www.kadifecraft.com

Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес

Телефон за доставка

Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес

Начин на доставка

Начин на плащане

Номер на поръчка

Сума за плащане

Статус и история на плащанията

Статус и история на доставките

История на поръчките

 

Данни за поръчка на място

Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес

Лично и фамилно име на лицето за доставка

Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес

Телефон за доствка

Начин на доставка

Начин на плащане

Статус на плащане

Статус на доставката

 

Данни за лоялни клиенти

Лично и фамилно име

Имейл адрес

Телефон за връзка


Данни от видеонаблюдение във физическите магазини

Видеозаписи от камери в магазини Крафтабилия, сървърни помещения и складовата база

 

Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни

Данни за профила Ви в е-магазина „www.kadifecraft.com

Лично и фамилно име
Имейл адрес
Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация

 

Данни за поръчка на място

Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес
лично и фамилно име на лицето за доставка
Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес
Телефон за доствка
 Начин на доставка
Начин на плащане
Статус на плащане
Статус на доставката
Видеозаписи от камери, разположени в физическите магазини Крафтабилия

 

Данни за онлайн поръчка през е-магазина „www.kadifecraft.com

Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес

Телефон за доставка

Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес

Начин на доставка

Начин на плащане

Номер на поръчка

Сума за плащане

Статус и история на плащанията

Статус и история на доставките

История на поръчките

 

Данни за лоялни клиенти

Лично и фамилно име
Имейл адрес
Телефон за връзка

 

Данни от видеонаблюдение във физическите магазини

Видеозаписи от камери в магазини Крафтабилия, сървърни помещения и складовата база

 

Данните се обработват за следните срокове

 

Данни, предоставени на договорно основание

Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
Данни за лоялни клиенти - до прекратяване на договора.

 

Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 

Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или блога или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина - и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро; Вашите данните на блога са свързани с публикуваните от Вас коментари под статии и видеа, поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.

 

Данни от видеонаблюдение във физическите магазини „www.kadifecraft.com - видеозаписите се съхраняват до 60 дни от тяхното създаване;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

Използване на бисквиткиОтносно данните, съдържащи се в “бисквитките” на е-магазина www.kadifecraft.com можете да се информирате от от нашата Политика за използване на бисквитки, която се намира на нашата страница „Защита на личните данни“.

Върни До Горе